Σελίδα G20

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα G20 (2018)
  • Χώρα : 19
  • Έκταση : 78.153.251 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 4.530.515.926
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 58 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 454.090 km²