Σελίδα G15

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα G15 (2018)
  • Χώρα : 18
  • Έκταση : 28.983.721 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 2.608.227.934
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 90 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 110.020 km²