Σελίδα Συμφωνία του Σένγκεν

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Συμφωνία του Σένγκεν (2018)
  • Χώρα : 26
  • Έκταση : 4.121.078 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 421.710.005
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 102,3 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 81.443 km²