Σελίδα Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (2018)
  • Χώρα : 68
  • Έκταση : 62.304.227 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 1.790.660.999
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 28,7 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 440.789 km²