Σελίδα Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (2018)
  • Χώρα : 25
  • Έκταση : 31.842.055 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 1.064.755.991
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 33,4 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 106.099 km²