Σελίδα Οργανισμού για την Εναρμόνιση του Δικαίου των Επιχειρήσεων στην Αφρική

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Οργανισμού για την Εναρμόνιση του Δικαίου των Επιχειρήσεων στην Αφρική (2018)
  • Χώρα : 16
  • Έκταση : 6.774.784 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 184.827.999
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 27,3 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 3.985 km²