Σελίδα Ομάδα των Οκτώ

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Ομάδα των Οκτώ (2018)
  • Χώρα : 8
  • Έκταση : 38.273.588 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 909.365.993
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 23,8 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 315.253 km²