Χώρα Οικονομική και Νομισματική Κοινότητα Κεντρικής Αφρικής

Σελίδα Οικονομική και Νομισματική Κοινότητα Κεντρικής Αφρικής

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Οικονομική και Νομισματική Κοινότητα Κεντρικής Αφρικής (2018)
  • Χώρα : 6
  • Έκταση : 3.020.142 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 50.278.000
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 16,6 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 1.752 km²