Σελίδα Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (2018)
  • Χώρα : 15
  • Έκταση : 5.114.143 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 371.886.999
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 72,7 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 5.311 km²