Σελίδα Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική (2018)
  • Χώρα : 53
  • Έκταση : 29.472.491 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 1.225.706.014
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 41,6 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 38.926 km²