Σελίδα Κοινότητα του Σαχέλ και των Χωρών της Σαχάρας

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Κοινότητα του Σαχέλ και των Χωρών της Σαχάρας (2018)
  • Χώρα : 28
  • Έκταση : 14.672.810 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 641.974.005
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 43,8 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 19.814 km²