Σελίδα Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων Χωρών

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων Χωρών (2018)
  • Χώρα : 11
  • Έκταση : 10.971.029 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 300.859.997
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 27,4 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 16.588 km²