Σελίδα Κοινοπολιτεία των Εθνών

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Κοινοπολιτεία των Εθνών (2018)
  • Χώρα : 52
  • Έκταση : 30.674.834 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 2.252.598.955
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 73,4 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 305.396 km²