Σελίδα Κοινή Αγορά του Νότου

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Κοινή Αγορά του Νότου (2018)
  • Χώρα : 5
  • Έκταση : 12.814.211 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 292.630.999
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 22,8 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 15.940 km²