Σελίδα Καραϊβική Κοινότητα

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Καραϊβική Κοινότητα (2018)
  • Χώρα : 17
  • εξαρτημένα εδάφη : 9
  • Έκταση : 4.420.587 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 235.023.998
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 53,2 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 26.772 km²