Χώρα Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών

Σελίδα Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (2018)
  • Χώρα : 4
  • Έκταση : 468.670 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 14.156.000
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 30,2 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 30.136 km²