Σελίδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Ευρωπαϊκή Ένωση (2018)
  • Χώρα : 26
  • Έκταση : 4.080.348 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 439.850.005
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 107,8 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 53.982 km²