Χώρα Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Σελίδα Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2018)
  • Χώρα : 8
  • Έκταση : 3.506.615 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 120.406.999
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 34,3 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 1.573 km²