Σελίδα Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (2018)
  • Χώρα : 72
  • Έκταση : 27.829.787 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 1.078.282.003
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 38,7 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 269.694 km²