Χώρα Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών

Σελίδα Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (2018)
  • Χώρα : 3
  • Έκταση : 21.320.960 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 489.083.988
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 22,9 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 231.334 km²