Σελίδα Αφρικανική Ένωση

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Αφρικανική Ένωση (2018)
  • Χώρα : 52
  • εξαρτημένα εδάφη : 1
  • Έκταση : 29.291.941 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 1.190.486.012
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 40,6 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 38.201 km²