Σελίδα Αραβικός Σύνδεσμος

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Αραβικός Σύνδεσμος (2018)
  • Χώρα : 25
  • Έκταση : 17.203.179 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 1.752.414.954
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 101,9 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 35.245 km²