Σελίδα Ένωση για τη Μεσόγειο

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Ένωση για τη Μεσόγειο (2018)
  • Χώρα : 44
  • Έκταση : 12.352.654 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 821.800.012
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 66,5 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 89.746 km²