Χώρα Ένωση Αραβικού Μαγκρέμπ

Σελίδα Ένωση Αραβικού Μαγκρέμπ

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Ένωση Αραβικού Μαγκρέμπ (2018)
  • Χώρα : 5
  • Έκταση : 5.782.141 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 100.520.002
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 17,4 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 6.505 km²