Σελίδα Ένωσης των Κρατών της Νότιας Αμερικής

Απευθείας σύνδεσμος
Δεδομένα Ένωσης των Κρατών της Νότιας Αμερικής (2018)
  • Χώρα : 14
  • Έκταση : 19.806.421 km²
  • Αριθμός κατοίκων : 551.712.997
  • Πυκνότητα πληθυσμού : 27,9 /km²
  • Μήκος ακτογραμμών : 42.899 km²